دفتر ریاست و روابط عمومی

583 e1670957805875 214x300 - دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر وحید خلیفه

سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل

vahid.khalifeh@sirjantech.ac.ir

 

 

pp 300x300 - دفتر ریاست و روابط عمومی

روح الله زیدآبادی

کارشناس مسئول روابط عمومی

Zeydabadi.ra@gmail.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۰